6 ȋntrebǎri esențiale pe care sǎ le adresezi meşterilor ȋnainte de ȋnceperea unui proiect

proiect

Renovarea sau construirea unei locuințe reprezintǎ, pe lângǎ investiția financiarǎ, o etapǎ stresantǎ şi emoționantǎ. Deasemenea timpul avut la dispoziție pentru desfǎşurarea proiectului, este un factor important pentru ca lucrurile sǎ meargǎ ȋn direcția doritǎ.

Scopul oricǎrui prestator de servicii este sǎ aibǎ clienți mulțumiti, iar pentru acest lucru este necesarǎ focusarea eforturilor spre înţelegerea cerinţelor implicite şi explicite ale acestora. În realitate, fiecare proiect are limitǎri, ȋnsǎ un profesionist ȋn domeniu vǎ poate ajuta sǎ decideți ce obiective realiste sǎ luați ȋn calcul şi vǎ avertizeazǎ acolo unde este cazul. Acest lucru vǎ permite sǎ ajungeți ȋn punctul dorit, cu ȋncadrare ȋn buget, timp şi cu minim de efort.

Informații esențiale ȋn gǎsirea unui meşter priceput, se aflǎ la dispoziția tuturor, pe un forum sau site specializat ȋn astfel de servicii. În această situație, o platformǎ specializatǎ pune la dispoziția utilizatorilor date complete, filtrare rapidǎ, recenzii verificate, imagini ale lucrǎrilor, listǎ de prețuri. Un profil complex al unui meşter reflectǎ seriozitate şi profesionalism, fiind remarcat uşor de clienți.

Este recomandat sǎ vǎ documentați ȋnainte de ȋnceperea unui proiect pentru a avea aşteptǎri realiste. În acest sens, ȋnainte de a ȋncepe o lucrare este indicat sǎ adresați specialiştilor o serie de ȋntrebǎri esențiale.

  1. Care este planul general?

Un program de muncǎ al meseriaşilor, care sǎ contureze cât mai exact sarcinile fiecǎruia, oferǎ o idee de ansamblu asupra desfǎşurǎrii proiectului. Aceastǎ secvențiere a lucrurilor, oferǎ o perspectivǎ realistǎ ȋn ideea respectǎrii termenelor impuse.

Planul general al unui proiect, poate fi generalizat ȋn linii mari, ȋnsǎ pentru fiecare se realizeazǎ diferite adaptǎri. Majoritatea proiectelor au un termen limitǎ care este necesar sǎ fie respectat cu strictețe, deoarece acest lucru poate duce la costuri suplimentare.

Dimensiunea proiectului este unul dintre lucrurile importante, care determinǎ stabilirea unui plan. În cazul unor proiecte mici, precum construcția sau renovarea unei ȋncǎperi, stabilirea unui program este esențial.

Este important ca atât proprietarul, cât şi meşterul, sǎ aibǎ informații complete ȋn situația ȋn care intervine ceva neprevǎzut ȋn program. În acest sens, cunoscând modalitatea de lucru, toate pǎrțile implicate vor şti cum sǎ acționeze dacǎ lucrurile se decaleazǎ cu o zi sau douǎ.

  1.     Cum se va realiza comunicarea?

În ziua de astǎzi, existǎ numeroase modalitǎți ȋn care se poate realiza procesul de comunicare. Diferitele canale de comunicare avute la dispoziție, ȋmbunǎtǎțesc continuu experiența avutǎ.

În mod cert, contractantul are modalitatea lui de a comunica clientului care este stadiul lucrǎrilor, având experiențǎ ȋn astfel de situații de comunicare. Fie cǎ se opteaza pentru e-mailuri periodice, sms-uri sau apeluri telefonice, trebuie optatǎ varianta care este şi la ȋndemâna proprietarului.

Întâlnirile periodice reprezintǎ o modalitate eficientǎ de a obține rǎspunsul la toate ȋntrebǎrile avute, ȋntr-o perioadǎ scurtǎ de timp.

  1.   Ce meseriaş va fi prezent zilnic la fața locului?

Pentru un proprietar, rǎspunsul la aceastǎ ȋntrebare reflectǎ siguranța faptului cǎ lucrarea este urmǎritǎ zilnic de un anumit meseriaş. Într-o echipǎ de meşteri, delegarea sarcinilor este, de cele mai multe ori, ȋn sarcina contractantului. Astfel, pe lângǎ abilitǎțile tehnice, acesta trebuie sǎ fie şi un bun manager.

Cu toate cǎ meşterii se mai schimbǎ de-a lungul proiectului, faptul cǎ un lucrǎtor se aflǎ zilnic la fața locului de la ȋnceputul lucrǎrilor, reprezintǎ seriozitate din partea acestuia. Acest lucru depinde şi de dimensiunea echipei de meseriaşi angajați, respectiv de dimensiunea proiectului.

Este pertinent sǎ vǎ adresați ȋn mod direct contractantului, cu privire la angajatul care va fi responsabil pentru deschiderea și închiderea locuinței, respectiv la supravegherea subcontractanților.

  1. Cum se pot proteja bunurile din locuințǎ?

Se cunoaşte faptul cǎ este indicat sǎ se scoatǎ dintr-o locuințǎ cât mai multe lucruri cu putințǎ, ȋn momentul ȋn care ȋncep lucrǎrile de renovare sau de construcție.

Situația optimǎ este cea ȋn care se pot scoate din locuințǎ toate bunurile care se pot deteriora. Însǎ, nu toatǎ lumea poate realiza acest lucru. În aceastǎ situație, atât proprietarul cât şi contractantul trebuie sǎ stabileascǎ cum vor proceda pentru a proteja lucrurile.

Praful fin rezultat din lucrǎrile de finisaj, poate pǎtrunde ȋn cele mai ferite locuri. Pentru a nu provoca daune sau mici zgârieturi asupra bunurilor de valoare, trebuie optat pentru modul de ȋmpachetare potrivit. Dintre cele mai fragile lucruri care se aflǎ ȋntr-o locuințǎ se regǎsesc tablouri, veselǎ, mobilier, diferite materiale sensibile, etc. Cu toate mǎsurile prezentive avute ȋn vedere, trebuie sǎ se ținǎ cont de faptul cǎ ȋn orice moment se pot ȋntâmpla accidente.

  1.   Ce se întâmplǎ dacă intervine o schimbare de plan?

În contractul ȋncheiat cu firma prestatoare de servicii, este important sǎ fie menționatǎ orice modificare care intervine pe parcurs. Aceste modificǎri se realizeazǎ, de regulǎ, ȋn scris şi se noteazǎ toate detaliile, respectiv schimbarea lucrǎrilor, a prețului, a programului, fiind semnat de client și antreprenor.

Pentru a se realiza cât mai eficient şi ȋntr-o manierǎ profesionistǎ, schimbǎrile de plan presupun o bunǎ comunicare, organizare şi seriozitate, din partea ambelor pǎrți implicate. În orice situație, este indicat sǎ existe un plan pentru a efectua schimbǎrile care pot sǎ aparǎ pe durata lucrǎrilor.

  1.   Ce documentații se oferǎ la finalul lucrǎrilor?

De cele mai multe ori, ȋntr-un contract, se menționeazǎ ce fel de documente se predau clientului, la sfârşitul unui proiect. O echipǎ profesionistǎ, se asigurǎ ca aceste lucruri sǎ fie menționate ȋnainte de ȋnceperea activitǎților stabilite.

În general, ȋn urma finalizǎrii unui proiect de construcții sau renovare, numǎrul documentațiilor variazǎ ȋn funcție de cerințele proprietarului şi de limitǎrile impuse de lucrare. Un set complet de documentații poate conține: garanții, planuri de lucrări, de instalații sanitare, copii ale rapoartelor de inspecție, un set complet de fotografii, manuale de utilizare a echipamentului instalat, o listă de subcontractanți și persoane de contact.

1 Mesaj chat_bubble

Ionescu
1 an ago

5) Ce se întâmplǎ dacă intervine o schimbare de plan?Aceste modificǎri se realizeazǎ, de regulǎ, ȋn scris şi se noteazǎ toate detaliile, respectiv schimbarea lucrǎrilor, a prețului, a programului, fiind semnat de client și antreprenor.Atunci când intervine schimbarea lucrǎrilor, a prețului, NU prea cred că clientul este dispus să accepte majorarea costurilor(cheltuielile).

Trimitequestion_answer

Nume banca Nume cont Numar cont Numar Sort (daca exista) IBAN BIC/Swift (daca exista)
Test 345 99 CNA768