Verificarea eficienței energetice: Metode și soluții pentru reducerea pierderilor de căldură

Verificarea eficienței energetice: Metode și soluții pentru reducerea pierderilor de căldură

Optimizarea eficienței energetice poate părea o sarcină copleșitoare, dar cu abordarea corectă, poate fi un proces simplu și accesibil pentru oricine. În acest articol, ne propunem să vă ghidăm prin metodele și soluțiile esențiale pentru a identifica și a reduce pierderile de căldură din locuința dumneavoastră. Vom explora tehnici practice și instrumente eficiente care vă vor ajuta să economisiți bani pe termen lung și să vă îmbunătățiți confortul acasă. Haideți să descoperim împreună cum putem face locuințele noastre mai eficiente energetic, pas cu pas!

Metode de identificare a pierderilor de căldură

Scanarea termografică

Ce este scanarea termografică?

Scanarea termografică este o metodă de diagnosticare care utilizează imagini termice pentru a detecta variațiile de temperatură de pe suprafața unei clădiri. Acest proces implică utilizarea unei camere cu infraroșu care poate vizualiza și măsura radiația termică emisă de obiecte. Aceste imagini sunt esențiale pentru a identifica zonele unde se pierd cantități semnificative de căldură, ceea ce poate indica probleme de izolație sau etanșare.

Cum funcționează scanarea termografică?

Scanarea termografică funcționează pe principiul că toate obiectele emit radiații infraroșii, invizibile ochiului uman, dar detectabile cu o cameră termografică. Procesul începe cu pregătirea echipamentului și ajustarea setărilor camerei în funcție de condițiile ambientale. Operatorul scanează suprafețele interioare și exterioare ale clădirii, capturând imagini termice care arată diferențele de temperatură. Aceste imagini sunt apoi analizate pentru a identifica zonele cu pierderi de căldură sau punți termice.

Identificarea pierderilor de căldură și punților termice: Cum ajută imaginile termice

Imaginile termice obținute prin scanarea termografică sunt instrumente puternice pentru identificarea pierderilor de căldură și a punților termice. Aceste imagini arată clar unde există diferențe de temperatură, evidențiind zonele problematice. De exemplu:

 • Pierderi de căldură prin pereți: Imaginile termice pot arăta zonele unde izolația este insuficientă sau deteriorată.
 • Punți termice: Acestea sunt zonele unde materialele conductive permit transferul de căldură mai rapid, și sunt vizibile în imagini ca benzi sau puncte de temperatură diferită.
 • Scurgeri de aer: Zonele unde aerul cald din interior scapă în exterior pot fi identificate și remediate.

Prin utilizarea imaginilor termice, proprietarii și experții în construcții pot lua măsuri precise pentru a îmbunătăți eficiența energetică a clădirii, reducând astfel costurile cu încălzirea și sporind confortul interior.

termografieTestul Blower Door

Funcționarea testului Blower Door: Presurizare și depresurizare

Testul Blower Door este o metodă esențială pentru evaluarea etanșeității unei clădiri. Acesta implică utilizarea unui ventilator special montat într-o ușă exterioră, care presurizează și depresurizează clădirea pentru a măsura fluxurile de aer care intră și ies prin crăpături și fisuri. Procedura implică următorii pași:

 1. Instalarea echipamentului: Un cadru etanș și un ventilator reglabil sunt montate în deschiderea unei uși exterioare.
 2. Crearea diferenței de presiune: Ventilatorul creează o diferență de presiune între interiorul și exteriorul clădirii, de obicei de 50 Pa (Pascal).
 3. Măsurarea fluxurilor de aer: Ventilatorul măsoară cantitatea de aer necesară pentru a menține această diferență de presiune, evidențiind astfel pierderile de aer.

Prin presurizare și depresurizare, testul identifică exact unde se află punctele neetanșe, permițând astfel intervenții precise pentru îmbunătățirea etanșeității clădirii.

Blowerdoor testMăsurarea etanșeității clădirii: Identificarea zonelor neetanșe și calcularea schimburilor de aer per oră (n50)

Unul dintre principalele obiective ale testului Blower Door este să măsoare etanșeitatea clădirii și să identifice zonele problematice. Acest lucru se realizează prin calcularea ratei de schimb de aer per oră la o presiune de 50 Pa (n50). Procesul include următoarele etape:

 1. Măsurarea fluxului de aer: Ventilatorul înregistrează volumul de aer necesar pentru a menține presiunea de 50 Pa. Acest volum este utilizat pentru a calcula rata de schimb de aer.
 2. Calculul n50: Rata n50 se exprimă în schimburi de aer per oră (ACH – Air Changes per Hour). Se calculează împărțind volumul de aer măsurat la volumul interior al clădirii și înmulțind cu 60 pentru a obține valoarea pe oră.
 3. Identificarea zonelor neetanșe: Cu ajutorul ventilatorului și, adesea, a altor metode, cum ar fi detectoarele de fum sau imagistica termică, se localizează punctele specifice de scurgere a aerului.

Un rezultat bun pentru n50 indică o clădire bine etanșată, ceea ce se traduce printr-o eficiență energetică mai mare și costuri reduse cu încălzirea și răcirea. Aceste informații sunt vitale pentru proprietarii de locuințe care doresc să îmbunătățească performanța energetică a clădirii lor.

Măsurarea etanșeității clădiriiUtilizarea fumului pentru detectarea curenților de aer

Ce este metoda cu fum?

Metoda cu fum este o tehnică simplă și eficientă pentru a vizualiza curenții de aer și a detecta scurgerile de aer într-o clădire. Aceasta implică utilizarea unui generator de fum care produce un fum sigur și vizibil, folosit pentru a observa mișcarea aerului în și în jurul structurii.

Cum se folosește mașina de generat fum pentru a vizualiza fluxul de aer?

Utilizarea mașinii de generat fum pentru detectarea curenților de aer presupune următorii pași:

 1. Pregătirea echipamentului: Umpleți mașina de generat fum cu lichidul specific și porniți-o pentru a produce fum dens și vizibil.
 2. Aplicarea fumului: Eliberați fum în zonele suspecte de infiltrație, cum ar fi ferestrele, ușile, colțurile pereților și punctele de trecere a conductelor.
 3. Observarea fluxului de aer: Urmăriți mișcarea fumului pentru a identifica direcția și intensitatea curenților de aer.

Identificarea scurgerilor de aer și a punctelor de infiltrație: Observarea mișcării fumului

Observarea mișcării fumului ajută la identificarea precisă a scurgerilor de aer și a punctelor de infiltrație. Iată cum:

 • Zone critice: Fumul va fi atras în zonele unde există scurgeri de aer, indicând punctele de infiltrație.
 • Vizualizare clară: Fumul evidențiază traseele pe care aerul le urmează, permițându-vă să vedeți clar unde sunt problemele.
 • Intervenții precise: Odată identificate, aceste zone pot fi reparate eficient pentru a îmbunătăți etanșeitatea clădirii.

Alte metode de diagnosticare

Utilizarea anemometrului: Măsurarea vitezei aerului în punctele critice

Anemometrul este un instrument esențial pentru măsurarea vitezei aerului, oferind informații precise despre curenții de aer în punctele critice ale clădirii:

 • Detectarea infiltrațiilor: Măsurați viteza aerului în jurul ferestrelor, ușilor și altor puncte vulnerabile pentru a detecta infiltrațiile.
 • Verificarea performanței ventilației: Evaluați eficiența sistemelor de ventilație și identificați eventualele probleme.

Măsurarea pierderilor de căldură: Calcularea W/m²K

Pentru a evalua pierderile de căldură ale unei clădiri, se calculează coeficientul de transfer termic (W/m²K):

 • Măsurarea temperaturii: Înregistrați temperaturile suprafețelor interioare și exterioare folosind senzori adecvați.
 • Calcularea pierderilor: Determinați rata de pierdere a căldurii prin componentele clădirii, cum ar fi pereții, acoperișul și ferestrele.

Costurile asociate serviciilor de verificare a eficienței energetice

Structura de prețuri

Costurile pentru serviciile de verificare a eficienței energetice includ o varietate de teste esențiale pentru a identifica și a remedia pierderile de căldură și infiltrațiile de aer. Aceste teste sunt:

 • Scanarea termografică: Folosită pentru a identifica pierderile de căldură și punțile termice.
 • Testul Blower Door: Măsoară etanșeitatea clădirii și identifică zonele neetanșe.
 • Utilizarea fumului: Detectează curenții de aer și scurgerile prin vizualizarea fluxului de fum.
 • Măsurarea vitezei aerului: Realizată cu anemometrul pentru a identifica infiltrațiile de aer.

Prețuri pentru suprafețe mici

Pentru clădirile cu suprafețe de până la 200 m², costurile pentru aceste servicii se situează între 20 și 25 euro pe metru pătrat. Aceasta include toate testele menționate anterior, asigurând o evaluare completă a eficienței energetice a clădirii.

Reducerea prețurilor pentru suprafețe mari

Pe măsură ce suprafața clădirii crește, tarifele scad proporțional. Astfel, pentru suprafețele mai mari de 200 m², costul pe metru pătrat se reduce, ceea ce face mai accesibilă evaluarea completă a eficienței energetice pentru clădirile de dimensiuni mai mari.

Factori care influențează costurile

Costurile asociate serviciilor de verificare a eficienței energetice pot varia în funcție de mai mulți factori:

 • Complexitatea structurii clădirii: Clădirile cu designuri complexe sau multiple etaje pot necesita mai mult timp și efort pentru a fi evaluate complet.
 • Accesibilitatea zonelor testate: Zonele greu accesibile pot necesita echipamente speciale sau tehnici de testare suplimentare, ceea ce poate crește costurile.
 • Starea clădirii: Clădirile mai vechi sau cele cu probleme preexistente pot necesita o evaluare mai detaliată și mai multe intervenții.
 • Numărul de teste necesare: În funcție de specificul clădirii, poate fi necesar un număr variat de teste pentru a obține o imagine completă a eficienței energetice.

Acești factori trebuie luați în considerare atunci când se planifică și se bugetează pentru verificarea eficienței energetice a unei clădiri, asigurându-se astfel că toate aspectele sunt abordate pentru a obține cele mai bune rezultate posibile.

Etapele verificării eficienței energetice

Pasul 1: Scanare termografică

Prima etapă în verificarea eficienței energetice implică scanarea termografică, o metodă care utilizează o cameră cu infraroșu pentru a identifica pierderile de căldură. Această tehnică ajută la detectarea zonelor unde izolația este insuficientă sau deteriorată, precum și a punților termice care permit transferul rapid de căldură. Imaginile termice obținute oferă o vizualizare clară a acestor probleme, facilitând intervențiile ulterioare.

Pasul 2: Testul Blower Door

Următoarea etapă este testul Blower Door, care măsoară etanșeitatea clădirii. Acest test implică presurizarea și depresurizarea clădirii folosind un ventilator montat într-o ușă exterioară, ceea ce permite identificarea zonelor neetanșe. Măsurarea schimburilor de aer per oră la o presiune de 50 Pa (n50) oferă o indicație precisă a gradului de etanșare, esențială pentru evaluarea performanței energetice.

Pasul 3: Măsurarea infiltrațiilor de aer

Pentru a evalua infiltrațiile de aer, se utilizează un anemometru. Acest instrument măsoară viteza aerului în diferite puncte critice ale clădirii, cum ar fi ferestrele și ușile. Detectarea acestor infiltrații este crucială pentru a identifica și a remedia scurgerile de aer care pot afecta eficiența energetică.

Pasul 4: Măsurarea pierderilor de căldură

În această etapă, se calculează pierderile de căldură ale clădirii, exprimate în W/m²K. Măsurarea temperaturilor suprafețelor interioare și exterioare, împreună cu alte date relevante, permite determinarea ratei de transfer termic prin componentele clădirii. Acest calcul oferă o imagine clară a performanței izolației termice.

Pasul 5: Evaluarea mediului ambient

Evaluarea mediului ambient implică măsurarea parametrilor esențiali precum temperatura, umiditatea și nivelul de CO2 din interiorul clădirii. Aceste măsurători sunt importante pentru a asigura un mediu interior sănătos și confortabil, contribuind la o evaluare completă a eficienței energetice.

Pasul 6: Calcule energetice în PHPP

Pe baza valorilor măsurate, se efectuează calcule energetice utilizând PHPP (Passive House Planning Package). Acest software specializat permite modelarea performanței energetice a clădirii și identificarea oportunităților de îmbunătățire. Rezultatele oferă o bază solidă pentru planificarea intervențiilor necesare.

Pasul 7: Soluții de eficientizare

Ultimul pas implică implementarea soluțiilor de eficientizare energetică. Acestea pot include îmbunătățirea izolației, etanșarea suplimentară a zonelor neetanșe și eliminarea punților termice. Fiecare soluție este adaptată în funcție de problemele identificate în etapele anterioare, asigurând o optimizare maximă a eficienței energetice a clădirii.

Aceste etape structurate oferă un ghid clar pentru verificarea și îmbunătățirea eficienței energetice a oricărei clădiri, contribuind astfel la economii semnificative și la un confort interior sporit.

Beneficiile verificării eficienței energetice

Verificarea eficienței energetice oferă numeroase avantaje care îmbunătățesc calitatea vieții și aduc economii pe termen lung. Iată principalele beneficii:

 • Reducerea facturilor la energie: Economii semnificative la costurile lunare prin identificarea și remedierea pierderilor de căldură.
 • Confort îmbunătățit: Menținerea unei temperaturi constante și reducerea fluctuațiilor termice pentru un mediu interior mai plăcut.
 • Creșterea valorii proprietății: Proprietățile eficiente energetic sunt mai atractive pentru cumpărători și chiriași, crescând valoarea de piață.
 • Calitatea aerului interior: Reducerea infiltrațiilor de aer și controlul umidității contribuie la un aer mai sănătos în interior.
 • Durabilitatea clădirii: Îmbunătățirea etanșeității și a izolației poate preveni deteriorarea structurii și apariția mucegaiului.
 • Amprenta de carbon redusă: Eficiența energetică contribuie la reducerea consumului de resurse și a emisiilor de gaze cu efect de seră.
 • Certificări și conformitate: Obținerea certificărilor energetice poate adăuga valoare și credibilitate proprietății.
 • Satisfacție personală: Cunoașterea faptului că locuința ta este eficientă energetic și sustenabilă oferă un sentiment de împlinire și responsabilitate.

Aceste beneficii evidențiază importanța verificării eficienței energetice și a implementării măsurilor de optimizare pentru a crea un mediu mai confortabil, economic și sustenabil.

Concluzie

Verificarea eficienței energetice a unei clădiri nu doar reduce costurile la energie și îmbunătățește confortul interior, ci adaugă și valoare proprietății. Prin utilizarea unor metode precum scanarea termografică, testul Blower Door și utilizarea fumului, puteți identifica și remedia eficient pierderile de căldură și infiltrațiile de aer. Investițiile în optimizarea energetică contribuie, de asemenea, la protejarea mediului și la crearea unui spațiu de locuit mai sănătos și durabil. Aceste măsuri simple și eficiente fac din optimizarea energetică o alegere inteligentă și benefică pe termen lung.

Prolist

Decizii destepte in constructii! Prolist.ro este alcatuita dintr-o echipa dinamica, de editori, programatori si meseriasi care incearca sa va puna la dispozitie cei mai eficienti meseriasi si cele mai utile informatii din domeniul constructiilor.

Trimite

Bank Name Account Name Account Number Sort Number IBAN BIC/Swift
Test 345 99 CNA768